کوهی که در رگهای خود ابری ندارد.....امشب دلش تنگ است میخاهد ببارد.

وابهام یک رابطه از ان جایی شروع میشود که توجایتدرر یک داستان عاشقانه عوض میشود.... به اصرارمیگویی بیاوکمی مهربانترباش نگونمیشود....! اخرمن زن تومرد یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
تیر 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
6 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست