فقط باش...................

          دلم میخواهد مرا با سنجاق قفلی به زندگیت وصل کنی

          حتی اگر هیچ وقت یادت نیفتد کسی وصل است به تو

        همین که من ان پایین نشسته ام و تو را نگاه میکنم

          کافیست.

پ ن 1:چقدر باید بگذره تا ادم  بوی  تن کسی را که دوست داشته را از یاد ببره ؟

و چقدر باید بگذره تا بتوان دیگر او را دوست نداشت ؟

من او را دوست داشتم!!!!

 

پ ن 2:دل بسته ام به پاییز

شاید دوباره............

سر مهر بیایی.........

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ژولیت

هر چقدر هم بگذره فراموش نخواهی کرد. منتظر اون روز نباش عزیزم.