به پشت سر نگاه نمی کنم ،که برنگردم از مسیر تو

تعجب نکن!
این منِ زنده
این منِ خوشحال
این منِ دیروز
تازه از دیدار ِدستهای تو برگشته بود
.
.
.
و گرنه دلتنگی
همان دلتنگی‌ست...

/ 2 نظر / 15 بازدید
فرشته

دلتنگ باش تا آخر عمر هم دلتنگ بمون اما شاد نشو از دیدن کسی که زندگیتو به پاش باختی

سمیرا

تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم ، نه خوشی ها را زیرا خوشی آن است که تو می خواهی و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد