دل تنگم تولدت مبارک

یک سال که بزرگتر میشی انگار بارت سنگین تر میشه

زندگیت سنگین تر میشه

انگار عمرتم سنگین تر میشه

گذر زمان هم برات سنگین تر میشه

خودتم سنگین میشی

دیگه راحت نمیتونی قدم برداری برای هر کاری

دیگه دل دل میکنی بری یا نه همون جا بمونی برای خودت

یک سال که میگذره انگار یه چیزی ته دلت ته نشین شده

و تو نمیدونی با اون همه خاطره ی گذشته چه کنی

بسپاری به دست خاک یا همون جا ته دلت نگهش داری

یک سال که میگذره انگار جاتو با ادمی که نمیشناسی عوض کردی

یک سال که میگذره خیلی چیزا تو وجودت عوض میشن

یک سال شاید خیلی راحت به زبون بیاد

ولی در واقع خیلی اتفاقات می افته که

گفتنشم راحت نیست

چه برسه به فراموشیش

............اما میگذره

هرچی که باشه میگذره

دل تنگم تولد تلخت مبارک

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
شیطونک

ای وای من... نمی دونستم تولدته... [ناراحت] ببخشید... ======= هرچند دیر شده ولی تولدت هوار تا مبارک. [گل][بغل][ماچ][بغل][گل]