منتظر

انتظاری خوش یمن

به انتظار ایستاده ام

میدانم سرانجام دارد

یک روز

کسی

به من لبخند خواهد زد

وخواهد گفت:

من تمام جاده ها تمام فرودگاها تمام ایستگاهای قطار را

به انتظارت ایستاده بودم

چقدر دیر امدی بانوچقدر....؟

ومن لبخند زنان خواهم گفت:

بلیطم را گم کرده بودم

عاشقی ست دیگر حواس نمی گذارد

پ ن:تو زود رفتی یا من دیر رسیدم ؟

مبادا کوها زودتر از ما

به هم می رسند.........

/ 1 نظر / 5 بازدید