در راه تو...........

همین چند ماه پیش بود که تلویزیون سریال درچشم باد رو دوباره تکرار کرد قصه ی ادمی به اسم بیژن ایرانی کسی که تو ایرانی بودنش هیچ شکی نمیشد کرد کسی که وقتی به قصه ی زندگیش نگاه میکردم از خودم خجالت میکشیدم اینکه هم من وهم اون ایرانی بودنمو با خودمون یدک میکشیم اما من فقط یدک میکشم ویه جورایی هیچ سهمی ازش ندارم و اون حفظش میکنه اینکه ادمایی مثل بیژن ایرانی همیشه تا پای جون ایستادن تا کشورشونو حفظ کنن و اینکه من هیچ وقت شاید هیچ قدمی برای حفظ کشورم برنداشتم برعکس همیشه غر زدم همیشه طلبکار بودم همیشه خواستم همه قدم بردارن ولی خودم بایستم کنارو نگاه کنم ............................

اباد باش ای ایران

ازاد باش ای ایران

از ما فرزندان خود

دلشاد باش ای ایران

/ 5 نظر / 7 بازدید
ژولیت

از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران [لبخند]

حرف دل قاصدک

زه غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم منم دوست دارم واسه مملکتم قدم برارم ، واسش جونمو بدم و در راهش عاشقانه برای آزادی بمیرم ایران ریشه همه ایرانیانه هر درختی از این سر زمین بیرون بیاد بدون سرو آزاده پس باید همدل باشیم زنده باد ایران

شیطونک

سخت نگیر عزیزم. همۀ ما پاش بیفته تا دم مرگ از کشورمون دفاع می کنیم هرچقدرم ظاهرمون نشون نده. [لبخند]

رضا

[گل][گل][گل] فک کنم این سه شاخه گل کافی باشه ....