تورا برای دوست داشتن دوست میدارم..............

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام ، دوست می‌دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم و  
برای برفی که آب می شود ، 
تو را برای دوست داشتن ، دوست می‌دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام ، دوست می‌دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت ، دوست می‌دارم
تو را برای دوست داشتن ، دوست می‌دارم
 تو را به جای همه‌ی روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام ، دوست می‌دارم
برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می‌شود و برای نخستین گناه
تو را به خاطر دوست داشتن ، دوست می‌دارم

/ 1 نظر / 5 بازدید
moein

اگر میخوای صاحب گوشی یا تلوزیون یا کنسول و.... رایگان بشی بیا به این آدرس تمام توضیحات کامل اونجا هست www.ttt.blogveb.com