با همه بی کسی هایم کسی دارم هنوز..........چشم مشتاق و دل دلواپسی دارم هنوز

سالی که رفت

سال غم و درد و اه بود

سالی که روزهای سپیدش سیاه بود

عشقی کبود

سهم دل غصه دار من

عشق کسی که اول ره

نیمه راه بود

گفتی که بگذریم

گذشتیم

چه شد بگو......!!

این سال ها

تقاص کدامین گناه بود

گفتی

ببین به چشم من

این عشق تازه را

دریافتم که عشق

فقط اشتباه بود

این جهنم تو دلم را

شکسته است

ان روزها چقدر دلم

سربه راه بود

امسال من

شبیه سه سال گذشته است

سالی که رفت

سلال غم و درد و اه بود

پ ن1:ششمین سالگرد اشناییمونو بدون تو گذروندم

پ ن2:به من قول بده

در تمامی سالهای باقی مانده

تا ابد

مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یاداوریت کنم.......

/ 3 نظر / 8 بازدید
فرشته

پس شماهم 6تایی شدید[نیشخند]

elpida

تو چقدر عاشقانه هات عمیقه دختر[ماچ]

غریبه

کسی که تو براش حکم مادر رو داشتی نمی تونه عاشقت باشه.کجا دیدی کسی عاشق مادرش بشه؟؟؟ کاش تموم می کردی این سیر بیهوده رو