اینهمه من دلتنگ بودم؛ حالا تو قدری بی قرار بمان! چه می شود؟!

گاهی ادم میماند بین بودن یا نبودن!

به رفتن که فکرمیکنی اتفاقی میافتد که منصرف میشوی.......

میخواهی بمانی رفتاری میبینی که انگار باید بروی!

این بلاتکلیفی خودش جهنم است.

بعدا نوشت:

می آیی . . .
عاشق می کنی . . .
محو میشوی . . .
تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . .
تازه می کنی خاطراتت را . . .
محو میشوی . .

/ 1 نظر / 9 بازدید
موسی

سلام خواهر . و دیگر هیچ[گل]