دل من

درمان اسیر عشق صبر است                             بیهوده مجوی راه دیگر

خو کن به غم صبوری ای دل                               برتاب ز اشتباه دیگر

دنیا به کسی وفا ندارد                                      خوبان همه مبتلای دردند

انان که به عشق پای بندند                                 تنها و نزار و روی زردند

گفتم که تو بی کرانی ای دل                               صحرایی و دریا وش بشکوه

توفان فراق چون بتازد                                         مغروری و استوار چون کوه

اسطوره ی استقامت و صبر                                 یک عمر تو را چنین نمودم

امیزه ی عشق و زخم و ایثار                                من از دل خود چه دور بودم

باور کنم این تویی دل من؟                                   ویران شده از غم جدایی

کو ان همه استقامتت کو                                    ای کوه غرور من کجایی؟؟؟

باور کنم این تویی دل من؟؟                                 تسلیم زمانه ی دغلباز

بسته به هوس دو بال خود را                               شسته ز خیال شوق پرواز

پرورده ی دستها ی دردی                                    با این همه باز نا شکیبی

شایسته ی هر ملامتی تو                                   بازیچه ی دست هر فریبی

در عشق تو کهنه کاری ای دل                              خامی ست که بی قرار باشی

عالم جاهل فقیر و دارا                                          اینجاهمه در خیال نانند

غمها همه بوی زر گرفته                                       دلها رمه های بی شبانند

چون خلق به کار زندگی باش                                امروز غنیمت است بشتاب

................

در گوش دلم هر انچه خواندم                          غافل نشود از خیالت ای دوست

بر باد دهد مرا چه اسان                                 اندیشه ی بی زوالت ای دوست

گردون به مراد ما نگردد                                   ماییم و غم تو صبوری

تکلیف اگر نکرده بودی                                    یک لحظه نبود تاب دوری

بی پرده بگویم ای می من                              هرچند که گفته ام صبورم

می دانی من دروغ گفتم                                بگذشتم دیگر از غرورم

..........................   

                 

/ 4 نظر / 7 بازدید
موسی

من فقط اومدم کسب سهمیه و 10 امتیازم رو مسجل کنم و برم[نیشخند] شعره هم قشنگه در ضمن

فرشته

البته خودت میدونی که این مقاما موندنی نیستن و من هیچ وقت چشم به این مقام ها ندوختم و نمیدوزم و نخواهم دوزید ولی خب به هرحال اووووولم ضمن اینکه شاعر بلاندکی دخل و تصرف میفرماید دیگه اول شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره نداره دیگه دنبال وبلاگ دوییدن فایده نداره نداره نداره ای دوست به هرآپ پریشونی که رسیدی خودتو نگه دار نگه دارنگه دار و در فرازهای دیگر میفرماید زلف بر باد دادم تا بدهد بربادم انقد حال میده موهام سبک شده اصلن شبا سر راحت بر بالین میذارم درکامنت فوق شاهد جفنگ پراکنی بنده بودید که جا داره ازتون تشکر کنم که انقد بیکار بودین و نشستید تا تهش خوندین [خنده][مغرور]

maryam

اگـــر مرا دوســت نداشــته باشــی دراز می‌کـــشم و می‌میــرم . مـــرگ نه ســـفری بی‌بازگشـــت است و نه ناگـــهان محــو شــدن ! مــرگ دوســـت نداشـتن توســت درســت آن موقع که باید دوســـت بداری ...

Hanieh

سخت است نوشتن...... این روزها سخت است نوشتن...... سخت است سخن گفتن از ناگفته های دل...... این روزها........ سخت است انتظار............ انتظار........................ "گذر زمان محبت را در دل عمیق تر میکند و این است فلسفه انتظار